Verzekeraars verslaan banken

Lijfrente laten uitkeren via verzekeraar levert duizenden euro’s meer op

Voor het eerst sinds de introductie van banksparen in 2008, levert een lijfrente bij een verzekeraar in alle gevallen meer op dan een lijfrente uitkering via banksparen. De hogere rente sinds begin 2022 levert vooral hogere uitkeringen op bij verzekeraars. Banken blijven duidelijk achter. De enige bank die in de buurt kan blijven van verzekeraars is de Rabobank, maar deze rekent kosten per uitkering en hierdoor is deze bank weer niet interessant voor kleine kapitalen.

Zo levert een lijfrentekapitaal van € 75.000 dat in 10 jaar wordt uitgekeerd bij een verzekeraar maandelijks € 708 op. De rente in die 10 jaar is dan 2,5%. Bij de Rabobank bedraagt de uitkering
€ 675 op basis van 1,55% rente. Dat is een verschil van € 33 per maand gedurende 120 maanden. Het verschil over de hele looptijd tussen de beste verzekeraar en beste bank bedraagt
€ 4.010. Daarnaast rekent de Rabobank voor iedere uitkering € 2,50 aan kosten wat ook nog een verschil van € 300,00 oplevert.

Vergelijken loont: verschil tussen aanbieders € 7.309

Het vergelijken van lijfrente-aanbieders loont. Bij een lijfrentekapitaal van € 75.000 dat in 10 jaar wordt uitgekeerd is het verschil tussen de beste en de slechtste aanbieder € 7.309. Bij hogere koopsommen en langere looptijden is het verschil uiteraard nog groter.

Consument kiest hoogste lijfrente-uitkering in plaats van meer zekerheid

Nu verzekeraars een hogere uitkering bieden dan banken, zien we dat consumenten de voordelen van banksparen laten schieten. Banksparen biedt een paar belangrijke voordelen ten opzicht van een lijfrente uitkering bij een verzekeraar. Maar blijkbaar kiezen mensen al snel voor een hogere uitkering bij een verzekeraar  en laten deze voordelen links liggen.

Deposito garantiestelsel
Voor banksparen geldt het Deposito Garantiestelsel van DNB. Tot € 100.000 is men verzekerd voor een faillissement van de bank. Voor een verzekeraar is geen garantiestelsel en loopt men dus met het lijfrentekapitaal een financieel risico als een verzekeraar failliet gaat.

Uitkering bij overlijden
Bij een bank gaat het nog niet uitgekeerde saldo op een lijfrenterekening altijd naar de erfgenamen. Dat is in de regel meestal de partner maar als er geen partner (meer) is, komt het geld ten goede aan andere erfgenamen. Wie dat ook zijn. Er gaat dus nooit niet uitgekeerd geld verloren door overlijden.

Bij een verzekering wordt er uitgekeerd zolang de verzekerde of verzekerden in leven zijn. Bij overlijden van de verzekerde(n) stopt de uitkering. Eventuele erfgenamen ontvangen dan niets meer van het nog niet uitgekeerde lijfrentekapitaal. Een voorbeeld maakt dit duidelijk. Een lijfrentekapitaal van € 75.000 keert 15 jaar lang iedere maand € 503 aan een man. Als de man komt te overlijden, ontvangt zijn partner voor de nog resterende periode iedere maand het zelfde bedrag van € 503. Komt de partner echter ook voor einddatum van de uitkering te overlijden dan ontvangen de erfgenamen niets. In theorie is hier een zogenaamde contra-verzekering voor te sluiten door de erfgenamen. Deze wordt niet door iedere verzekeraar aangeboden en is vaak kostbaar.  Zeker als men al wat ouder is en als er maar 1 leven verzekerd hoeft te worden. In de praktijk sluit men zelden een contraverzekering af.

Levenslange uitkering levert hoogste rendement op. Indicatie 3,83%

Een toenemend aantal mensen kiest voor een levenslange lijfrente uitkering. Een levenslange uitkering kan interessant zijn voor een alleenstaande. De lijfrente wordt dat uitgekeerd tot die persoon overlijdt. Verzekeraars kunnen dan een hogere uitkering bieden omdat er altijd een kans is dat iemand spoedig komt te overlijden. Het rendement op een levenslange uitkering valt eigenlijk vooraf niet te berekenen want het is onduidelijk hoe oud men wordt en hoe vaak men een uitkering krijgt. Als we echter uitgaan van een levensverwachting van 25 jaar dan kan het rendement oplopen tot 3,83%. En dat is zeker in de huidige markt een hoge rente.

Steeds minder lijfrente verzekeraars en banken voor banksparen

Helaas is het aantal aanbieders van gegarandeerde lijfrente uitkeringen de laatste jaren minder geworden. Grote verzekeraars als Aegon, Nationale Nederlanden, Zwitserleven, Centraal Beheer en ASR bieden geen tijdelijke lijfrentes aan. Ook zijn er steeds minder banken die banksparen aanbieden.

Bron: www.moneywise.nl

Afspraak maken