Privacyverklaring

Uw privacy is voor Zuiver Advies van groot belang. Wij doen er alles aan om deze te beschermen. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij deze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe Zuiver Advies omgaat met uw gegevens die wij in het kader van onze werkzaamheden van u ontvangen.

Verwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:
– Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan;
– Het adviseren bij o.a. verzekeringen, hypotheken, spaar- en beleggingsrekeningen.
– Het maken van diverse berekeningen, zoals bijvoorbeeld pensioenberekeningen.
– Het uitvoeren van marketingactiviteiten
– Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen

Website
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik van uw gegevens te voorkomen. Alle personen die namens ons bedrijf van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten.

Beveiliging
Om u van een goed en deskundig advies te kunnen voorzien, beoordelen wij uw situatie. Daarbij verwerken wij u gegevens in overeenstemming met de Algemene Wet Gegevensbescherming (AVG).
Wij vragen gegevens bij u op en stellen u verschillende vragen om u goed te kunnen adviseren. Deze vragen en documenten hebben betrekking op uw financiële wensen, behoeften en kennis.

Vertrouwelijkheid
Wij respecteren uw privacy en zorgen dat wij de persoonlijke gegevens die u aan ons geeft altijd vertrouwelijk behandelen. Als de wet ons verplicht, is deze geheimhouding niet van toepassing.

U kunt erop vertrouwen dat wij passende maatregelen nemen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met uw gegevens tegen te gaan.

Gebruik gegevens
Wij gebruiken de gegevens die wij van u krijgen om een analyse van uw financiële situatie te maken. Hieruit volgt dan ons advies over welke maatregelen u kunt nemen om de door u gewenste financiële zekerheid te realiseren. Dat kan betrekking hebben op o.a. de opbouw van uw pensioen, het verzekeren van bepaalde risico’s of het verkrijgen van een hypothecaire financiering.

Zuiver Advies bemiddelt niet in de totstandkoming, maar het kan voorkomen dat wij contact zoeken met derden als een estate planner, een hypotheekexpert, een expert op het gebied van lijfrentes, een accountant of anderen die relevant zijn bij de kunnen geven van een optimaal advies. Wij geven de van u ontvangen gegevens alleen door in het kader van de door u aan ons gegeven opdracht en als zij deze ook echt nodig hebben om ons te ondersteunen in het geven van een optimaal advies.

Inzage en wijzigen gegevens
U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij van u wel of niet ontvangen. U hebt de volgende rechten:
– U kunt uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat we er mee doen;
– U hebt recht op inzage in de precieze gegevens die wij hebben.
– Indien de gegevens volgens u niet juist zijn, kunt u ons vragen om correctie.
– Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens van u in onze administratie hebben, dan kunt u ons verzoeken deze te verwijderen.
– Als u wilt dat wij uw gegevens toesturen aan een derde. Bijvoorbeeld uw accountant, advocaat of bank, dan zullen wij dit zo spoedig mogelijk uitvoeren.
– U kunt bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Contactgegevens
Uw persoonsgegevens worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van Zuiver Advies, Meidoornkade 22, 3991 AE Houten. Telefoonnummer 06-29189818. Vragen over uw persoonsgegevens of deze privacyverklaring kunt u aan ons stellen per e-mail. Vermeldt daarbij alstublieft ‘privacygegevens’. Het e-mailadres is: info@zuiver-advies.nl

Klachten
Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt uw klacht per mail indienen. Als u er toch niet met ons uitkomt, heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen. Op onze website www.zuiver-advies.nl publiceren wij altijd de meest recente versie.

Kom in contact

Vraag geheel vrijblijvend een gesprek aan

Eerder stoppen met werken? Toe aan financiële rust? Hulp nodig bij ontslag of echtscheiding? Ik help je graag verder om meer inzicht te geven in je financiële situatie.

Bel mij direct Of stuur een e-mail

Maak een afspraak

Eerder stoppen met werken? Toe aan financiële rust? Hulp nodig bij ontslag of echtscheiding? Ik help je graag verder om meer inzicht te geven in je financiële situatie.

Bij wie wil je een afspraak plannen?