Vervroegd uittreden is weer mogelijk

Vervroegd met pensioen is weer mogelijk

Sinds 1 januari 2021 wordt het mogelijk om afspraken te maken over vervroegd uittreden. De werkgever mag jou dan een vergoeding betalen om de periode tot de AOW-datum te overbruggen.

Geen boete meer

Vervroegd uittreden is de afgelopen 15 jaar steeds moeilijker gemaakt door onze wetgever. Je mocht wel eerder stoppen, maar dat moest je dan volledig betalen uit eigen zak. Dat kon je doen door je eigen pensioen eerder in te laten gaan of uit je eigen spaargeld. Wanneer je werkgever een vergoeding aan jou wilde betalen, dan moest hij over die vergoeding een boete van 52% betalen!

Dit is nu verleden tijd. Je werkgever mag sinds dit jaar jou zonder boete een vergoeding geven. Een paar voorwaarden zijn:

  • De uitkeringen vinden plaats in de 36 maanden voor het bereiken van de AOW-leeftijd
  • De uitkering duurt maximaal 36 maanden
  • De uitkering komt niet boven het drempelbedrag van bruto € 1.847 (2021) per maand.

Voorbeeld vergoeding vervroeg uittreden

Stop je 1 jaar voor de AOW-datum dan mag de werkgever 12 x € 1.847 = maximaal € 22.164 meegeven om eerder te stoppen met werken.

Stop je 3 jaar voor de AOW-datum dan mag de werkgever 36 x € 1.847 = maximaal € 66.492 meegeven om eerder te stoppen met werken.

Stop je bijvoorbeeld 4 jaar voor je AOW dan mag de werkgever nog steeds maximaal € 66.492 geven. De uitkering over het eerste jaar wordt dan als RVU aangemerkt, de uitkeringen over het 2e, 3e en 4e jaar zijn vrijgesteld.

Maandelijks of mag het ook in één keer (met één bedrag)?

De wet zelf zegt niets over het moment van betalen. Vanuit de wet bezien is er dus geen verplichting om de uitkering maandelijks te doen.

De wetgever streeft zo veel mogelijk naar een maandelijkse betaling. De reden daarvoor is tweeledig. Enerzijds houdt het maandelijks betalen verband met de mogelijkheid om een eventuele WW-uitkering te kunnen verrekenen met de RVU-uitkering. Anderzijds is er de vrees dat je een betaling ineens, niet goed spreidt over de maandelijkse perioden, met alle risico’s van dien. Een aantal werkgevers hebben daarom ook al aangegeven om vanuit goed werkgeverschap de betaling maandelijks te zullen doen.

Geen automatisch recht

Maar let op, dit mag straks van de Belastingdienst. De vraag of jouw werkgever hier ook aan meewerkt, hangt af van de afspraken die in jouw cao worden gemaakt. De verwachting is dat in de meeste cao’s deze afspraken gekoppeld zullen worden aan specifieke zware beroepen.

Je kunt ook altijd individuele afspraken maken met je werkgever.

Duur van de wet

De wet is aangenomen door de Eerste Kamer op 21 januari 2021. De wet geldt tot 31 december 2025. Het is in 2025 nog mogelijk om afspraken te maken om 3 jaar eerder te stoppen. Dit wetsvoorstel geldt dus voor iedereen die voor 31 december 2028 een AOW-uitkering gaat ontvangen.

Heb je meer nodig?

Mocht er meer nodig zijn om te kunnen stoppen met werken en nog steeds rond te kunnen komen? Dan kun je de vergoeding verder aanvullen met pensioen of je eigen spaargeld of je verhoogt je hypotheek om te overbruggen. Een optie waar veel mensen in mijn praktijk voor kiezen, omdat de rente nu zo laag is en veel 60-plusser hebben veel overwaarde.

Maak een afspraak

Eerder stoppen met werken? Toe aan financiële rust? Hulp nodig bij ontslag of echtscheiding? Ik help je graag verder om meer inzicht te geven in je financiële situatie.

Bij wie wil je een afspraak plannen?