Scheiden en de eigen woning

Financiële en fiscale gevolgen

Als u gaat scheiden, brengt dat veel zaken met zich mee die geregeld moet worden. Financiën spelen hierbij een grote rol. Het is niet iets waar u  graag mee bezig bent, maar het is wel van cruciaal belang om goed in kaart te laten brengen wat de financiële en fiscale gevolgen zijn. Een financieel planner kan u  hierbij helpen. Het is aan te raden eerst met een financieel planner te gaan praten alvorens u naar een advocaat of mediator gaat. Zo weet u snel waar u recht op heeft, hoe het vermogen (waaronder de woning) verdeeld moet worden en of het mogelijk is dat één van uw beiden de woning overneemt van de ander.

Hypotheek overnemen

Ik kijk niet alleen of het mogelijk is om de hypotheek over te nemen, maar breng ook in kaart wat het netto besteedbare inkomen van uw beiden (of van één van uw beiden, als u alleen komt) is, na de scheiding.  U krijgt snel zekerheid over uw woonsituatie na de scheiding. Want de geldverstrekker kan dan misschien wel vinden dat u de hypotheeklasten alleen kan dragen, maar is dat wel zo. U krijgt pas rust als u alles duidelijk in beeld heeft. Hierdoor zult u zien dat u samen met uw (ex-) partner sneller knopen kunt doorhakken en niet blijft hangen in het traject, doordat nog veel onduidelijk is.

Er is meer te verdelen dan alleen de eigen woning

Ik kijk niet alleen naar de verdeling van uw huis en hypotheek, maar ook naar uw overige vermogen, zoals spaarsaldo, lijfrenteverzekeringen en stamrecht. Verder kijkt ik naar verzekeringen en rekeningen die bij de hypotheek horen. Heeft u een bankspaarrekening of een verzekering die gekoppeld is aan uw hypotheek en waarmee u in de toekomst de hypotheek wil aflossen? Dan staat deze vaak op twee namen. Hoe gaat dat met de verdelen en wat moet u doen met de overlijdensrisicoverzekering. Is deze ook op naam van uw (ex-) partner en betaalt deze u straks alimentatie, dan kan het wel eens verstandig zijn om de verzekering te houden.

Geen productverkoop

Zuiver Advies verkoopt geen hypotheken en polissen. Daarom kunnen wij u onafhankelijk adviseren. Ik heb er geen baat bij of u de hypotheek overneemt of niet. Een bank heeft dit wel en een hypotheekadviseur zal ook graag willen dat u een nieuwe hypotheek afsluit.

Geen mediation

Zuiver Advies is geen mediator. Ik kijk alleen naar de financiële kant. Ik stel  geen convenanten en/of ouderschapsplannen op. Hiervoor werk ik samen met Annet Strasters van Mediationpraktijk Houten. Samen kunnen wij u door dit zware traject heen loodsen.

Kom in contact

Vraag geheel vrijblijvend een gesprek aan

Eerder stoppen met werken? Toe aan financiële rust? Hulp nodig bij ontslag of echtscheiding? Ik help je graag verder om meer inzicht te geven in je financiële situatie.

Bel mij direct Of stuur een e-mail