Casestudie Pensioen

Casestudie ‘Productief en met Plezier tot én met Pensioen’
Veel organisaties hebben werknemers in dienst die over een aantal jaren de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Hierbij is het wenselijk dat ze tot aan hun pensioen productief én met plezier aan het werk blijven. De vraag hierbij is: “Hoe krijgt u dat als organisatie voor elkaar?” En: “Hoe maakt u een goede match tussen de doelstellingen van de organisatie en de wensen van uw werknemer?” En wellicht ook: “Hoe neemt u eventueel op een goede manier afscheid óf hoe kunt u ze ‘verleiden’ om juist door te werken?”

Het punt is dat veel werknemers geen financieel en persoonlijk inzicht hebben om voor zichzelf de juiste keuzes te kunnen maken. Enerzijds vragen ze zich af of het financieel haalbaar is om eerder te stoppen of met deeltijdpensioen te gaan, of ze bijvoorbeeld hun hypotheek moeten aflossen en wat ze kunnen doen met hun polissen? Anderzijds hebben werknemers niet altijd de neiging om écht goed na te denken over bijvoorbeeld de emotionele, sociale, relationele en vrije tijd gevolgen van langer werken en pensionering; hoe ga ik mijn tijd zinvol invullen? Bovendien weten ze niet altijd wat er op het werk mogelijk is.

(Getoetste) oplossing Door werknemers te ondersteunen met een persoonlijke en financiële scan, worden werknemers geholpen bij het denkproces over ‘wanneer en wat te doen met pensioen’. Deze scan geeft werknemers persoonlijk en financieel inzicht, en opties voor de jaren tot pensioen én daarna. Met dit inzicht zijn werknemers in staat om keuzes te maken en met de werkgever in gesprek te gaan over de latere werkende jaren, met pensioen gaan en eventueel doorwerken. Zodat uiteindelijk werkgever en werknemer samen tot een plan kunnen komen om het juiste pensioenmoment te bepalen én tot aan dit moment productief en met plezier te blijven werken.

“De combinatie van financiële en persoonlijke opties is zeker van toegevoegde waarde. Dit is wel 1 + 1 = 3.” — reactie deelnemer

Preview resultaten casestudie Het onderzoek binnen de casestudie heeft zich gericht op het meten van de effectiviteit van de oplossing ; zijn de verwachte resultaten waargemaakt, en in welke mate?

  • 86% verwacht nu beter in staat te zijn om richting werkgever aan te geven wat hij/zij zou willen voor de latere werkende jaren
  • 71% vindt de oplossing een goed ‘praatstuk’ voor werkgever en werknemer
  • 86% denkt dat er een betere match kan ontstaan tussen organisatiedoelen en individuele wensen
  • 86% denkt dat dit product kan bijdragen aan een vergroting van het werkplezier
  • 85% vindt dat het pensioenbewustzijn door dit product is vergroot

“Ik denk dat dit product ten goede komt aan duurzame inzetbaarheid van seniore medewerkers. Rust in de financiële en persoonlijk situatie zorgt voor meer plezier in je werk en langer kunnen doorwerken.” 
— reactie deelnemer

Deelgenomen organisaties Aan deze casestudie hebben meegedaan: ABN AMRO, de Gemeente Zwolle en GGZ Nederland. Samen met deze organisaties kijken we hoe we de getoetste oplossing en daarmee het ontstane product nu een plek kunnen geven binnen deze organisaties. Het onderzoek richtte zich op werknemers die zo’n 3-7 jaar voor verwachte pensioendatum zitten.

Meer informatie Wilt u meer inzicht in de resultaten en de oplossing? Of wilt u weten wat de ervaringen zijn van de deelnemers en van de organisaties die hebben deelgenomen? En heeft u interesse in het eindrapport? Neem dan contact met ons op.

Kom in contact

Vraag geheel vrijblijvend een gesprek aan

Eerder stoppen met werken? Toe aan financiële rust? Hulp nodig bij ontslag of echtscheiding? Ik help je graag verder om meer inzicht te geven in je financiële situatie.

Bel mij direct Of stuur een e-mail