10% van je pensioen weer uitgesteld!

10% van je pensioen in één keer uitkeren – hoe mooi klinkt dat?

De wet “Bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ is op 12 januari 2021 goedgekeurd door Eerste Kamer. Het doel van de wet is om op pensioendatum meer flexibiliteit te bieden. In deze blog lees je welke veranderingen er op stapel staan en wat de voor- en nadelen zijn.

10% in één keer

Helaas is het weer uitgesteld. Waarschijnlijk vanaf 1 januari 2025 kun je tot maximaal 10% van de waarde van het opgebouwde ouderdomspensioen in één keer opnemen. Zo’n bedrag dat je in één keer mag opnemen wordt overigens ook wel afkopen of lump sum genoemd. De mogelijkheid om een deel van je pensioen in één keer uit te laten keren, maakt dat je je pensioen kunt gebruiken op een manier die beter aansluit bij jouw persoonlijke situatie. Maar meer keuzevrijheid betekent wel dat je goed moet bekijken wat het beste past is jouw situatie.

De opname is vrij besteedbaar

Het bedrag dat je netto overhoudt mag je gebruiken waarvoor je wilt. Dat kan zijn aflossen op de hypotheek, die wereldreis die je altijd al wilde maken of die nieuwe auto. Het is jouw geld, maar je bent wel belasting verschuldigd over de uitkering.

Slechte gezondheid

Een pensioenuitkering is levenslang. Dus hoe ouder je wordt hoe meer pensioen je in totaal ontvangt. Als je niet zo gezond bent en je verwacht niet oud te worden, dan is het aantrekkelijk om nu alvast een deel van dat pensioen in één keer te ontvangen. Binnen is binnen, zeg maar.

Levenslang een lager pensioen

Als je in 2023 of daarna in één keer een deel van 10% laat uitkeren betekent dat wel dat je pensioen voor de rest van je leven ook ongeveer 10% lager is. Let op: dit geld ook voor het partnerpensioen.

Je moet over de pensioenopname in één keer belasting betalen

Over je pensioen moet je belasting betalen. Daarbij maakt het niet uit of je het bedrag in één keer ontvangt of maandelijks. Als je in één keer een flink bedrag ontvangt kan het zijn dat je in een hogere belastingschijf terecht komt. Als AOW-er betaal je over de eerste € 37.149 slechts 19% (2023) aan belasting. Daarboven betaal je 37%. Is het totale belastbare inkomen meer dan E 73.032 dan betaal je zelfs 50% over het meerdere. Het kan dus zijn dat je veel meer belasting betaalt. Daarbij kan het zijn dat je ook nog de ouderenkorting in dat jaar misloopt. Tenslotte telt het bedrag dat je netto overhoudt het jaar daarop mee voor de heffing in Box 3 – tenzij je het consumeert.

Berekening 10%?

Heb je een beschikbare premieregeling dan is dat simpel. Bij zo’n pensioenregeling staat er op pensioendatum een pensioenkapitaal voor je klaar. Het bedrag waarvan je 10% kunt laten uitkeren is dus bekend. Dat is anders bij een middelloonsysteem. Hier is alleen bekend hoeveel pensioen je jaarlijks gaat krijgen en weet je als deelnemer niet welk pensioenkapitaal de verzekeraar of het pensioenfonds daar tegen over heeft staan. Dat moet dus berekend worden. Hoe die rekensom er uit gaat zien is nu nog niet bekend. Bij een aantal pensioenfondsen zoals het ABP kun je al zien wat er in jouw “pot” zit.

Belangrijke regels

Daarnaast zijn er nog een paar regels waar je rekening mee moet houden.

Eerder vrijgekomen pensioen
Dit onderdeel van de wet gat pas in op 2024. Heb je een pensioen dat eerder vrij komt en wil je gebruik maken van de 10% regeling, dan moet je je pensioen uitstellen bij de aanbieder waar het nu loopt tot 1 januari 2024.

Geen hoog-laag pensioen in combinatie met een bedrag in eens
Om te voorkomen dat het levenslange pensioen op termijn te laag wordt, is het niet toegestaan om een hoog-laag pensioen af te sluiten als je ook een bedrag in één keer laat uitkeren. Ook de zogenaamde AOW-overbrugging mag niet in combinatie.

Medewerking noodzakelijk
Het eerder uit laten keren van een deel van je pensioen is een keuzerecht. Jouw pensioenuitvoerder is verplicht om hieraan mee te werken.

Klein pensioen
Het pensioen dat na de afkoop van 10% resteert moet meer zijn dan € 503 bruto per jaar (afkoopgrens van kleine pensioenen in 2021)

Toestemming partner
Als door de eenmalige uitkering het partnerpensioen lager wordt, moet je partner toestemming geven.

Pensioen voor ex-partner
Heeft jouw ex-partner recht op een deel van het opgebouwde pensioen? Dan ontvangt zij ook haar deel in één keer.

Wel of niet een deel van het pensioen in één keer uitkeren?
Wat het beste is, hangt af van je persoonlijke wensen en situatie. Een bedrag in één keer lijkt aantrekkelijk, maar betekent een lager pensioen voor de rest van je leven en de kans is groot dat je meer belasting betaalt. De uitkering is de rest van je leven lager. Aan de andere kant hebben = hebben.

Wat spreekt jou het meeste aan? Ben je bereid meer belasting te betalen? En hoeveel meer is dit dan? Graag maak ik voor jou berekeningen en ga met je in gesprek over de voor- en nadelen.